Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản (IUJ) –là trường đầu tiên và cũng là một trong số ít những trường đại học ở Nhật Bản được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các khóa học của trường chuyên về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. bao gồm: MBA, IPPP, Phát triển quốc tế, và Quan hệ quốc tế... trong đó khóa MBA tại trường được xếp hạng số 1 tại Nhật Bản. 

Các chương trình đào tạo:

IUJ có 02 viện đào tạo sau đại học:

1. Viện Quan hệ quốc tế hiện đào tạo 04 chương trình thạc sĩ:

- Chương trình Quan hệ quốc tế (International Relations Program- IRP) kéo dài 2 năm;
- Chương trình Phát triển quốc tế (International Development- IDP) kéo dài 2 năm;
- Chương trình Quản trị công và phân tích chính sách (PMPP) kéo dài 2 năm;
- Chương trình Phát triển Nhật Bản – Toàn cầu (Japan Global Development program)

Sau khi hoàn thành chương trình, ứng viên có thể nhận bằng thạc sĩ Quan hệ quốc tế, thạc sĩ Phát triển kinh tế, thạc sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quản trị công.

2. Viện Phát triển quốc tế (Graduate schoo of  Internatiol Mangagement) hiện đào tạo 4 chương trình

- Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) kéo dài 2 năm;
- Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (IMBA) kéo dài 1 năm;
- Chương trình Phát triển Nhật Bản – Toàn cầu  (Japan Global Development program) kéo dài 2 năm
- Chương trình Chuyển đổi kỹ thuật số  (Digital transformation program) kéo dài 1 năm

Sau khi hoàn thành chương trình học, ứng viên có thể nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý kỹ thuật số.

Chương trình học bổng

Học bổng ứng viên có thể nhận được tuỳ thuộc vào hồ sơ và chương trình học bổng mà ứng viên lựa chọn, như Học bổng IUJ Direct award; Học bổng IUJ Nominated, học bổng AEON; Học bổng của Konosuke Matsushita Memorial Foundation; Mitsubishi UFJ; Học bổng MEXT, JICA, IMF, JASSO…, có thể bao gồm:

- Miễn học phí toàn phần hoặc một phần.
- Miễn phí đăng ký;
- Miễn phí vé máy bay 2 chiều Việt Nam – Nhật Bản
- Phí tài liệu học tập;
- Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC)
12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024.6689.3555/ Email: info@ciec.vn  

IUJ・VJCC Hanoi Cooperative Office
2F, VJCC Office, Foreign Trade University
91 Chua Lang Str, Dong Da Dist, Hanoi, Viet Nam
Email: lamngt@iuj.ac.jp hoặc iujhanoi@iuj.ac.jp