TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỈNH CHUNGBUK

 

Về chúng tôi

Trường Đại học tỉnh Chungbuk là trường giáo dục nghề nghiệp có uy tín bậc nhất ở khu vực Chungcheongbuk, Hàn Quốc. Trường dẫn đầu phúc lợi giáo dục bằng cách thực hiện miễn học phí thông qua học bổng cho toàn bộ học sinh. Ngoài ra, Trường cải thiện phúc lợi giáo dục cho sinh viên thông qua hỗ trợ tài chính từ Chính phủ.

Trường đã tích cực vận hành các chương trình giáo dục như cải thiện môi trường giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất và các bài giảng đặc biệt cấp chứng chỉ thông qua các dự án hỗ trợ đổi mới đại học do chính phủ tài trợ; hiện thực hoá giá trị xã hội của trường đại học thông qua các chương trình khác nhau như chương trình học tập suốt đời cho cư dân, chương trình trải nghiệm các ngành công nghiệp lần thứ 4 dành cho sinh viên, hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp…

Ngành đào tạo

Ô tô tương lai, hệ thống năng lượng điện, sức khoẻ môi trường, Thiết kế hình ảnh chuyển động, máy tính và máy bay không người lái, nghệ thuật ẩm thực và làm bánh, quản lý cháy nổ, Công nghệ sinh học và y sinh, phúc lợi xã hội, điện tử bán dẫn, chăm sóc sức khỏe…

Học bổng

Trường tích cực hỗ trợ phát triển bản thân thông qua Học bổng thành tích để lấy chứng chỉ việc làm, lịch sử Hàn Quốc, các khoá học liên quan đến công nghệ thông tin, điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh… với học bổng toàn phần cho toàn bộ sinh viên.

Liên hệ

TEL. | +82 43 220 5320 FAX. | +82 43 220 5319

Website: www.cpu.ac.kr