Về chúng tôi: 

  Trường Đại học Y Đài Bắc (TMU) là cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời tại Đài Loan. Được thành lập vào năm 1960, qua hơn nửa thế kỷ, TMU đã phát triển và trải qua nhiều thách thức mà không cần ngân sách chính thức thường xuyên hay tài trợ của các tổ chức. TMU đã trải qua quá trình xây dựng cơ bản, phát triển mở rộng và chuyển đổi thông qua những chính sách đổi mới. Ngày nay, TMU đã mở rộng thành trường đại học đẳng cấp thế giới với 11 ngành học, qui mô gần 6000 sinh viên và 6 bệnh viện do TMU quản lý điều hành bao gồm: Bệnh viện TMU, Trung tâm Y tế Wan Fang, Bệnh viện Shuang Ho, Trung tâm Ung thư Đài Bắc, Viện Khoa học Thần kinh Đài Bắc và Bệnh viện Hsin Kuo Min). Với hơn 45,000 cựu sinh viên trên khắp thế giới phục vụ xã hội và nhân loại, đây cũng là nơi ươm mầm tài năng tương lai cho quốc gia. Những đóng góp đó cũng là trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng nhất của TMU.

 Những năm gần đây, TMU đã trau dồi khả năng quản lý của mình trong việc tìm kiếm những đột phá đổi mới. Trường đã có những bước phát triển và tiến bộ trong giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ… và đã nhận được sự công nhận nhất định trong và ngoài nước.   

Khuôn viên nhà trường 

Ngành học 

■ Thông tin đăng ký : https://oge.tmu.edu.tw/admission
■ Ngành Y Khoa: http://medicine.tmu.edu.tw/main.php
■ Ngành Răng Hàm Mặt: http://oral.tmu.edu.tw/main.php
■ Ngành Dược: http://pharm.tmu.edu.tw/
■ Ngành Điều Dưỡng: http://nursing.tmu.edu.tw/main.php
■ Ngành Y Tế Công Cộng: http://cphn.tmu.edu.tw/main.php
■ Ngành Khoa Học và Kỹ Thuật Y Học: http://comst.tmu.edu.tw/main.php
■ Ngành Kỹ Thuật Y sinh: http://bme.tmu.edu.tw/
■ Ngành Quản Lý Y Tế: http://mgt.tmu.edu.tw/
■ Ngành Dinh Dưỡng: http://nutrition.tmu.edu.tw/main.php
■ Ngành Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn: http://chss.tmu.edu.tw/main.php

Học bổng
Miễn giảm học phí 
Sinh hoạt phí hàng tháng: NTD12,000~16,000

Liên hệ 
Taipei Medical University
Competent Authority: Office of Global Engagement
Address: No. 250, Wuxing Street, Taipei 11031, R.O.C.
Tel: +886-2-2736-1661 ext 2698
E-mail: admission@tmu.edu.tw
Website: http://eng.tmu.edu.tw/

Bệnh viên Đại học Y Đài BắcTrung tâm y tế Wan Fang


 

Bệnh viện Shuang Ho