Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt, vì vậy trong một thời gian dài du học sinh đã không thể nhập cảnh vào Nhật Bản. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, lưu học sinh có thể được nhập cảnh vào Nhật Bản với một số điều kiện nhất định.

Hơn nữa, Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản, Bộ đất đai cơ sở hạ tầng giao thông giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản đang cùng phối hợp thực hiện “Cơ chế hỗ trợ lưu học sinh nhập cảnh vào Nhật Bản một cách suôn sẻ” để ưu tiên tiếp nhận các lưu học sinh quốc tế. “Cơ chế hỗ trợ lưu học sinh nhập cảnh vào Nhật Bản một cách suôn sẻ” là việc phối hợp với các hãng hàng không nội địa, áp dụng một khung giá vé máy bay riêng khác với khung giá vé thông thường trên mỗi chuyến bay, chủ yếu tập trung từ thứ hai đến thứ năm là những ngày có ít hành khách, dành cho đối tượng là lưu học sinh do các trường đại học, cao đẳng, trường tiếng Nhật v.v. tập hợp nguyện vọng. Các ghế trống trên chuyến bay sẽ được sử dụng hiệu quả để giúp các lưu học sinh có thể dễ dàng lên được chuyến bay và nhập cảnh vào Nhật Bản.

Giới thiệu về “Cơ chế hỗ trợ lưu học sinh nhập cảnh vào Nhật Bản một cách suôn sẻ”
Tiếng Nhật: https://www.mext.go.jp/content/20220311-mxt_kouhou02-000021197_7.pdf
Tiếng Anh:  https://www.mext.go.jp/content/20220314-mxt_kouhou02-000021197_1.pdf

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng đang nỗ lực để đẩy nhanh việc cấp thị thực visa cho lưu học sinh Việt Nam trước khi bắt đầu học kỳ mới vào tháng 4 này. Để có thể nhập cảnh vào Nhật Bản một cách thuận lợi, những người có nguyện vọng sang Nhật Bản du học cần liên lạc với các trường đại học, cơ sở giáo dục tiếp nhận, nhanh chóng tiến hành các thủ tục xin cấp visa tại Đại sứ quán Nhật Bản.

(Tham khảo thông tin đính kèm)
Thông tin dành cho những người muốn nhập cảnh, tái nhập cảnh vào Nhật Bản:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210113corona_vn.html
Về việc đăng kí trước với Đại sứ quán Nhật Bản:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona26022022_dathen_vn.html