Người Anh có câu thành ngữ "Love me, love my dog", còn người Việt nói câu "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về".

Thành ngữ luôn là đề tài thú vị với những người học tiếng Anh. Nắm chắc thành ngữ, người học có thể tự tin khi dùng trong bài writing hoặc khi đọc các mẩu truyện, bài báo tiếng Anh.

Nhiều thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có sự tương đồng, do đó, để dễ nhớ, các bạn có thể liên hệ những cặp thành ngữ giống nhau như cách sau đây

No money, no honey Tiền hết là tình hết
Love me, love my dog Yêu nhau yêu cả đường đi
Out of sight, out of mind Xa mặt cách lòng
Strong and tough Chân cứng đá mềm
Timid as a rabbit Nhát như thỏ đế
Like father like son Cha nào con nấy
To pummel to beat up Thượng cẳng chân hạ cẳng tay
Mute as a fish Câm như hến
To get a godsend Chẳng may chó ngáp phải ruồi
To speak by guess and by god Ăn ốc nói mò
The grass is always greener on the other side of the fence Đứng núi này trông núi nọ 
Actions speak louder than words Làm hay hơn nói
Behind every great man, there is a great woman Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
He who laughs today may weep tomorrow Cười người hôm trước hôm sau người cười
Man proposes, God disposes Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Great minds think alike Chí lớn gặp nhau
You scratch my back and i'll scratch yours Có qua có lại mới toại lòng nhau
Grasp all, lose all Tham thì thâm
It is the first step that counts Vạn sự khởi đầu nan

Lucky at cards, unlucky in love

Đen tình, đỏ bạc


Nguồn: VnExpress