Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Góc học tập - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Góc học tập

Cách khuyến khích người khác trong tiếng Anh

Cách khuyến khích người khác trong tiếng Anh
Bạn có thể khiến người khác trở nên lạc quan hơn bằng những mẫu câu khuyến khích trong nhiều trường hợp. Trước một tin tốt lành   - Wow. (Ôi chao)   - That’s great!...

5 sai lầm lớn nhất khi học tiếng Anh

5 sai lầm lớn nhất khi học tiếng Anh
Nếu mãi chưa giỏi tiếng Anh, bạn thử xem liệu mình có mắc lỗi nào trong 5 sai lầm lớn nhất mà những người học hay gặp phải dưới đây. 1....

Cách nói 'Bạn sai rồi' trong tiếng Anh

Cách nói 'Bạn sai rồi' trong tiếng Anh
Làm thế nào để nói với một người rằng họ đã sai mà không làm mất lòng? Bạn có thể tham khảo các mẫu câu sau đây. Cách nói lịch sự   Có...

20 cặp thành ngữ Anh - Việt dễ nhớ

20 cặp thành ngữ Anh - Việt dễ nhớ
Người Anh có câu thành ngữ "Love me, love my dog", còn người Việt nói câu "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về". Thành ngữ luôn là đề tài thú...