Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Góc học tập - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Góc học tập

Muốn học tiếng Anh giỏi nên xem tivi

Muốn học tiếng Anh giỏi nên xem tivi
Xem đi xem lại bộ phim Harry Potter hoặc theo dõi các bản tin tiếng Anh, đó là cách rất tốt để bạn nói tiếng Anh như người nước ngoài. Qua...

Não bộ học tiếng Anh như thế nào?

Não bộ học tiếng Anh như thế nào?
Bạn không hiểu vì sao mình đã học thuộc ngữ pháp, từ mới nhưng chỉ nhớ tạm thời và quên ngay sau đó. Nguyên nhân xuất phát từ việc bạn...