Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "UK" - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Đại học East Anglia - Anh Quốc

Đại học East Anglia - Anh Quốc
Trường Đại học East Anglia (UEA) nằm tại thành phố Norwich xinh đẹp với sự kết hợp hài hoà bởi một bên là các khu thương mại, văn hoá sôi...

Trường Đại học West of England, Anh Quốc

Trường Đại học West of England, Anh Quốc
Đại học Tây Anh (UWE) là một trong những trường đại học hiện đại nhất Vương quốc Anh. UWE là một trong những trường Đại học có số lượng sinh viên...

Đại học Warwick, Anh

Đại học Warwick, Anh
Được thành lập năm 1965, Đại học Warwick nằm trong cơ sở rộng 700 mẫu ở trung tâm nước Anh, thuận tiện đến một số thành phố lớn ở Vương...