1. Hội thảo du học

Liên tục tổ chức các hội thảo với sự tham dự của hơn các Trường đối tác nước ngoài tại tất cả các bậc học, giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ hơn về thông tin du học như: Đời sống, chi phí sinh hoạt, học tập tại nước ngoài, Thời gian nhập học và yêu cầu đầu vào các cấp bậc đào tạo tại nước ngoài từ Tiếng Anh, Trung Học, Dự bị Đại học, Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học, Thông tin về luật visa, chứng minh tài chính du học, cơ hội làm thêm và ở lại nước ngoài làm việc sau tốt nghiệp và đặc biệt là các chương trình học bổng do CIEC đang quản lý và điều phối

- Trò chuyện cùng với các bậc phụ huynh, những người đã định hướng cho con em mình du học thành công

- Chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập tại tại nước ngoài từ những du học sinh đã thành công trong quá trình học tập thông qua CIEC

- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi hấp dẫn dành cho ứng viên du học.

  1. Ngoại ngữ

- Miễn phí kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào tại CIEC.

- Nếu trình độ ngoại ngữ ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu của trường đối tác, CIEC sẽ hỗ trợ ứng viên học thêm tiếng Anh tại Việt Nam đến khi đạt điểm ngoại ngữ yêu cầu.

  1. --------CIEC Team------