Không gian Tiếng Anh Phục vụ Mục đích Học thuật (EAP Space) là một khóa học được thiết kế để cung cấp một cơ hội học tập các kỹ năng tiếng Anh trong bối cảnh chuẩn bị tập trung để theo học tại các trường đại học nước ngoài hoặc những khóa học quốc tế khác, ví dụ như AP, A-Level, và IB. So với tiếng Anh tổng hợp được sử dụng hàng ngày, tất cả các kỹ năng thành phần (nghe, nói, đọc và viết) trong EAP yêu cầu tiêu chuẩn am hiểu học thuật ở trình độ cao hơn.

EAP là một công cụ học tập hướng đến việc đào tạo học sinh, sinh viên trong các kỹ năng tiếng Anh để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh hiện nay tại nhà trường và xa hơn là nâng cao sự thành thạo ngôn ngữ này. EAP Space là chương trình EAP số hóa đầu tiên được công nhận toàn cầu, một chương trình cho phép học sinh, sinh viên học tiếng Anh học thuật một cách thuận tiện nhất có thể.

"Một cách học tập mới ngay tại đây!
Phát triển sự am hiểu học thuật cao cấp với những bài tập thú vị và lôi cuốn người học
và tiến tới hơn 35 trường Đại học trên thế giới"