Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "EAP Space" - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Học tập trên EAP Space

Học tập trên EAP Space
Nội dung hàng tuần của Tiếng Anh phục vụ Mục đích Học thuật của Origo được sáng tạo để gắn kết học sinh với những yếu tố tương tác từ...

Hỗ trợ về mặt Học thuật của EAP Space

Hỗ trợ về mặt Học thuật của EAP Space
Đội ngũ những chuyên gia học thuật làm việc cho Origo đều có chuyên môn vững vàng trong các mảng: - Giảng dạy tiếng Anh học thuật - Giảng dạy tiếng Anh -...

EAP Space là gì?

EAP Space là gì?
Không gian Tiếng Anh Phục vụ Mục đích Học thuật (EAP Space) là một khóa học được thiết kế để cung cấp một cơ hội học tập các kỹ năng...