Được xây dựng bởi đội ngũ những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Australia, chương trình đào tạo của EAP Space được cấu trúc để phát triển khả năng tiếng Anh của sinh viên trong các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp hiệu quả, và kiến thức ngôn ngữ. Ngoài những kỹ năng vĩ mô và những chủ đề này, sinh viên cũng sẽ phát triển tư duy phản biện và có được hiểu biết xã hội và văn hóa thông qua bối cảnh là khuôn mẫu về Giáo dục Phương Tây.

Sử dụng phương pháp khung giàn giáo để giảng dạy và truyền tải nhiều nội dung ưu việt hơn, EAP Space giúp học sinh tiếp cận với những học liệu nằm ngoài kỹ năng và trình độ kiến thức hiện có của sinh viên, và khung giảng dạy thúc đẩy và thử thách các bạn làm việc và học tập vượt ngoài trình độ kỹ năng hiện có của mình.

EAP Space là một chương trình tiếng Anh số hóa đa trình độ với 20 tuần nội dung cho EAP Yellow và Green. EAP Space Access là bước cuối cùng giúp chuẩn bị toàn diện cho sinh viên trong việc đánh giá cuối cùng với những bài tập và chiến lược trước khi đạt được chứng nhận CEFR.