Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "Australia" - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Học tập trên EAP Space

Học tập trên EAP Space
Nội dung hàng tuần của Tiếng Anh phục vụ Mục đích Học thuật của Origo được sáng tạo để gắn kết học sinh với những yếu tố tương tác...

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) 2020

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) 2020
Chính phủ Australia thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo vòng tuyển chọn cấp Học bổng Chính phủ Australia (AAS)...