Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Chính phủ Australia cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng năm 2022 (nhập học năm 2023) như sau: 

Học bổng chính phủ Australia (Australia Awards - AAS) được trao cho công dân Việt Nam làm việc trong cơ quan nhà nước và các giảng viên, các nhà nghiên cứu, nhân viên của tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam để theo học chương trình thạc sỹ tại các trường đại học của Australia vào năm 2023. Các ứng viên nhận Học bổng chính phủ Australia sẽ được hưởng nền giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Australia, được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và xây dựng mạng lưới trong nhiều lĩnh vực.  

Chương trình khuyến khích sự tham gia của các ứng viên là nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người ở vùng nông thôn khó khăn và người thuộc nhóm khó khăn về kinh tế và xã hội. Các ứng viên được đánh giá dựa trên tố chất lãnh đạo, thành tích học tập và khả năng giúp giải quyết các những thách thức về phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Australia. 

Chương trình chính thức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 1/2 đến ngày 29/4/2022. 
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại https://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 8 năm 2022.

Để biết thêm thông tin về Học bổng chính phủ Australia và tiêu chí xét tuyển, vui lòng truy cập website http://australiaawardsvietnam.org hoặc gửi thư điện tử tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc liên lạc qua số điện thoại (024) 3939 3991.