Đội ngũ những chuyên gia học thuật làm việc cho Origo đều có chuyên môn vững vàng trong các mảng:
- Giảng dạy tiếng Anh học thuật
- Giảng dạy tiếng Anh
- Chuẩn bị cho bài thi ngôn ngữ
- Các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh
- Tiếng Anh phục vụ Mục đích Học thuật

Đội ngũ chuyên gia học thuật làm việc tại Australia sáng tạo ra những nguồn tài liệu học tập phù hợp với những học sinh và sinh viên học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai với mục đích chính xác là để phát triển và đào tạo học sinh, sinh viên trong các kỹ năng tiếng Anh học thuật.
EAP Space tập trung vào các mảng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp chung và kiến thức về ngôn ngữ.

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh, sinh viên sẽ có trải nghiệm mang tính khuôn mẫu liên quan đến giáo dục bậc đại học, và điều này sẽ chuẩn bị cho các bạn một môi trường đại học tại những quốc gia là điểm đến hàng đầu như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Australia và New Zealand.

Thêm vào đó, sinh viên hoàn thành thành công EAP Space sẽ nhận được chứng chỉ CEFR được dung để đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh của các trường đại học đối tác của Origo.