Nội dung hàng tuần của Tiếng Anh phục vụ Mục đích Học thuật của Origo được sáng tạo để gắn kết học sinh với những yếu tố tương tác từ các chức năng đa dạng. Điều này nhằm thôi thúc học sinh theo học, và khiến các bạn duy trì học tập. 

Học sinh có thể học trên nền tảng đầy hấp dẫn này một cách độc lập với tốc độ của riêng mình, và các bạn sẽ phải truy cập vào nội dung, bài tập, danh mục từ vựng, video nội dung sáng tạo, phòng chat xã hội và tư vấn của EAP Space.

Trang thông tin cá nhân cho thấy quy trình học tập mà một học sinh cần thực hiện trên EAP Space giúp các bạn có tầm nhìn sâu rộng về tiến trình học của mình trong hiện tại và tương lai.