Việc giáo dục trẻ mầm non hỗ trợ cho nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ về cả thể chất và tinh thần, đồng thời ngành này có ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi.
Các yêu cầu để theo học ngành Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non tại Academy Australasia Group (AAG) tập trung vào các kỹ năng nền tảng và kinh nghiệm được yêu cầu để đánh giá một cách hiệu quả thế mạnh và sự yêu thích của trẻ nhỏ - những yếu tố đóng góp cho sự phát triển toàn diện cũng như quá trình lớn khôn của trẻ.
Để có thêm thông tin về các khóa học thuộc chuyên ngành Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non tại AAG, các bạn sinh viên và các bậc phụ huynh có thể tham khảo bảng dưới đây:


Khoa chuyên ngành

Chuyên ngành

Điều kiện

Thời gian học

Học phí toàn khóa (offshore)

Ngày khai giảng

Tên trường

Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non (cấp COE nhiều lần)

Chương trình chứng chỉ bậc III về Giáo dục Trẻ mầm non

Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam; IELTS 5.5 (nếu trình độ tiếng Anh không đủ, sinh viên có thể học khóa tiếng Anh)

 

 

01 năm

 

 

8,000 AUD

5/8/2019;
23//9/2019;
28/10/2019

Supreme Business College (Level 3)

Chương trình Cao đẳng về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non

Hoàn thành chương trình chứng chỉ bậc III về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non. Chú ý: Đối với sinh viên có chứng chỉ bậc III về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non ở Trường khác thì thời gian học sẽ được xác định trong trường hợp cụ thể

01 năm

8,000 AUD

5/8/2019;
23//9/2019;
28/10/2019

Chương trình Cao đẳng về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non

 Vào thẳng

01 năm và 09 tháng

14,000 AUD

5/8/2019;
23//9/2019;
28/10/2019

Gói chương trình Cai đẳng học từ chương trình chứng chỉ bậc IV về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non

Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam; IELTS 5.5 (nếu trình độ tiếng Anh không đủ, sinh viên có thể học khóa tiếng Anh)

02 năm

16,000 AUD

5/8/2019;
23//9/2019;
28/10/2019

*Lưu ý:
-Các loại phí sau không hoàn lại cho sinh viên sau khi vào học:
Phí xét duyệt hồ sơ: 200 AUD;
Phí cấp COE cho khóa học dưới 12 tháng: 20 AUD;
Phí cấp COE cho khóa học trên 12 tháng: 40 AUD;

-Học phí onshore: Áp dụng miễn giảm học phí cho các cơ sở đào tạo tại:
Sydney và Melbourne: miễn giảm 25%;
Perth: miễn giảm 20%;
Brisbane: miễn giảm 40%

Để được hỗ trợ về hồ sơ ứng tuyển, các ứng viên vui lòng liên hệ đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC), Cục Hợp tác quốc tế qua emai: huyenpham@ciec.vn hoặc số điện thoại: 094 8580852.