Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng viên chức số 01/TB-TVGDQT ngày 23/3/2022;
Căn cứ vào Quyết định số 18/QĐ-HĐTDVC ngày 20/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2022;
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo triệu tập thí sinh 

1.    Thành phần triệu tập
Theo danh sách tại Quyết định số 18/QĐ-HĐTDVC ngày 20/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2022.

2.    Địa điểm
Hội trường tầng 6, Nhà khách Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 23 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.


3.  Thời gian

Ngày 15/6/2022, từ 08h00 tới 16h00: Khai mạc kỳ thi; Thi 3 môn vòng 1 (Ngoại ngữ, Kiến thức chung, Tin học)

Một số yêu cầu cần lưu ý:
Đề nghị Thí sinh thường xuyên xem thông tin cập nhật và rà soát,kiểm tra các thông tin trong danh sách tại Quyết định số 18/QĐ-HĐTDVC ngày 20/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế đã được đăng trên website https://ciec.vn. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch nào về thông tin cá nhân đề nghị báo về phòng Hành chính – Tổng hợp trước ngày 10/6/2022 để báo cho Thư ký hội đồng điều chỉnh.
Thí sinh đến tham dự lễ khai mạc mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu.

Chi tiết xem tại Thông báo

Tài liệu tham khảo phần thi Kiến thức chung

Trân trọng./.