Thực hiện kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế năm 2021, ngày 11/10/2021 Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông báo số 01/TB-TVGDQT về việc tuyển dụng viên chức, theo nội dung thông báo thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/11/2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 31/12/2021, các yêu cầu khác giữ nguyên theo Thông báo số 01/TB-TVGDQT ngày 11/10/2021

Trân trọng thông báo./.

Tải về: Thông báo.