Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "TopJ" - Trang 5 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Thông báo hủy lịch thi TOPJ tháng 02/2021

Thông báo hủy lịch thi TOPJ tháng 02/2021
Kính gửi các Quý vị đăng ký thi TopJ. Hiện nay diễn biến Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trong điều kiện bất khả kháng này, Đơn vị tổ...

Lịch thi TopJ năm 2021

Lịch thi TopJ năm 2021
Kính gửi các Quý đơn vị, cá nhân đăng ký thi TopJ, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin kính gửi tới các Quý vị lịch thi TopJ năm...