Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "TopJ" - Trang 5 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Thông báo hủy Kỳ thi TopJ ngày 13/6/2021

Thông báo hủy Kỳ thi TopJ ngày 13/6/2021
Kính gửi các Quý đơn vị và thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Nhật thực hành TopJ. Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong điều kiện...

Thông báo hủy Kỳ thi TopJ ngày 09/05/2021

Thông báo hủy Kỳ thi TopJ ngày 09/05/2021
Kính gửi các Quý đơn vị và thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Nhật thực hành TopJ. Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong điều kiện...

Thông báo hủy lịch thi TOPJ tháng 02/2021

Thông báo hủy lịch thi TOPJ tháng 02/2021
Kính gửi các Quý vị đăng ký thi TopJ. Hiện nay diễn biến Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trong điều kiện bất khả kháng này, Đơn vị tổ...