Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "TopJ" - Trang 7 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Lịch thi TOPJ năm 2020 mới cập nhật

Lịch thi TOPJ năm 2020 mới cập nhật
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOPJ năm 2020 (cập nhật tháng 6/2020)   LỊCH THI TOP J  2020   NGÀY THI THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI LẦN...

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020
Hiện nay tình hình Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong điều kiện bất khả kháng này, Văn phòng TopJ Nhật Bản Quyết định HỦY kì thi TopJ tháng 03 (29/03/2020). Về việc...

Lịch thi TOPJ năm 2020

Lịch thi TOPJ năm 2020
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOPJ năm 2020   LỊCH THI TOP J  2020   NGÀY THI THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI LẦN 1 12/01/2020 18/11/2019 - 20/12/2019 SƠ - TRUNG...