Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "Nhật Bản" - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Lịch thi TopJ năm 2024

Lịch thi TopJ năm 2024
TOPJ実用日本語運用能力試験 KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THỰC HÀNH TOP J Kính gửi: Các Quý đơn vị, cá nhân đăng ký thi TopJ, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin kính gửi...

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2023

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2023
Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với Câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội thảo...