Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Úc - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Úc

Đại học Canberra, Úc

Đại học Canberra, Úc
Tọa lạc tại vị trí đắc địa của thủ đô Canberra, thành phố của các cơ quan hành chính và ngoại giao...

Trường Đại học Deakin, Úc

Trường Đại học Deakin, Úc
Trường Đại học Deakin được thành lập vào những năm 1970 và là một trong những trường Đại học công lập lớn...

Đại học Murdoch (Murdoch University)

Đại học Murdoch (Murdoch University)
Được thành lập năm 1975, Đại học Murdoch trở thành trường đại học thứ hai được mở cửa ở thành phố Perth, Tây Australia. Trường tự...