Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Úc - Trang 3 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Úc

Đại học Murdoch (Murdoch University)

Đại học Murdoch (Murdoch University)
Được thành lập năm 1975, Đại học Murdoch trở thành trường đại học thứ hai được mở cửa ở thành phố Perth, Tây Australia. Trường tự hào với danh tiếng...

Đại học Bond - Bond University, Úc

Đại học Bond - Bond University, Úc
Thành lập năm 1989 bên Bờ biển Vàng của Queensland, trường Đại học Bond nổi tiếng là đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên của Australia. Tạo dựng...

Đại học Edith Cowan (Edith Cowan University)

Đại học Edith Cowan (Edith Cowan University)
Trường Đại học Edith Cowan tọa lạc tại thành phố Perth ở miền Tây nước Úc, nơi đây được gọi là cửa ngõ của nhiều thành phố tại Châu Á,...