Thông tin về Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế

Logo

 và 

I. Chức năng nhiệm vụ

1. Quyết định số 500/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài. Xem file.

2. Quyết định số 3838/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế. Xem file.

II. Hoạt động tư vấn du học

1. Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học số 2277/GCN-SGDĐT ngày 5/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem file

2. Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

Năm 2018. Xem file

Năm 2019. Xem file

Năm 2020. Xem file

Năm 2021. Xem file

Năm 2022. Xem file

 

III. Tổ chức hội nghị, hội thảo

1. Ngày hội Giáo dục quốc tế tại Việt Nam năm 2016 (IHED Vietnam 2016)

2. Ngày hội giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam 2017 (IHED Vietnam 2017)

3. Triển lãm Giáo dục Toàn cầu năm 2019

4. Ngày hội Giáo dục Đại học trực tuyến Đài Loan năm 2020

5. Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021

6. Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2022

7. Triển lãm Giáo dục Toàn cầu năm 2022

8. Triển lãm Giáo dục Toàn cầu năm 2023

IV. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

1. Quyết định số 4384/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật TOPJ giữa Công ty TNHH Phát triển Văn hóa - Giáo dục quốc tế Việt, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Quốc tế Pháp ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Thái Dương, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Phát triển giáo dục Đông Du Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục GBN với Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Châu Á. Xem file.

2. Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST giữa Viện Nghiên cứu phát triển văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Đại học Thành Đông, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Công ty cổ phần Chuyên ngành Xuất bản Giáo dục (Nhật Bản). Xem file