Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "TopJ" - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Lịch thi TopJ năm 2023

Lịch thi TopJ năm 2023
TOPJ実用日本語運用能力試験 KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THỰC HÀNH TOP J Kính gửi: Các Quý đơn vị, cá nhân đăng ký thi TopJ, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin kính gửi...

Tra cứu điểm thi TOPJ tháng 10/2022

Tra cứu điểm thi TOPJ tháng 10/2022
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo I.  Hiện nay đã có kết quả của kỳ thi TOPJ ngày 09/10/2022. Để tra cứu kết quả, mời truy cập vào đường...